1
Źródło https://www.rettpol.pl/centrala-telefoniczna-libra-jbrx2-platan

Centrala telefoniczna – zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).

Pierwsza ręczna centrala telefoniczna została uruchomiona w 1878 r. w USA. Centrala umożliwiała przeprowadzenie dwóch jednoczesnych rozmów telefonicznych.

Źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrala_telefoniczna